30.12.09

Todellisuus ei ole tiedossa. Realismin paradoksi.

Asiat eivät ole tiedossa. Tiedossa on tieto asioista.

Maailma ei ole tiedossa.

Ei kommentteja: