11.3.10

Tuotetaan muuttuvassa järjestyksessä, kulutetaan epäjärjestyksessä.

Kuluttajuus, kuolevaisten uudet osat.

Ei kommentteja: