1.5.10

Loppuraportissa lopun syyksi todetaan elinvoiman lähteiden ehtyminen.

Ei kommentteja: