20.8.22

Elämä jakautuu kahteen jaksoon, joista toisessa on useammin liian nuori kuin liian vanha ja toisessa toisinpäin.

Tarvitsen vain sen verran valtaa ja julkisuutta, 

että kaikki näkevät, miten viisaasti olen hiljaa.

Osallistumalla taloudelliseen toimintaan yksilö tai yhteisö pyrkii kohentamaan tai ylläpitämään elin- tai kuolintasoaan.

13.8.22

Aina voi sanoa kevyemmin, tarkemmin, omaehtoisemmin.

5.8.22

Olen taipuvainen ajattelemaan, että ihmiselämän tarkoitus on ajatella enemmän – lisäys: tai toisin – kuin on tarpeen tai hyödyllistä.

 Aina mieluummin epävarma kuin pelon sekoittama.

3.8.22

Teen taidetta, koska irrallisuuteni ei mahdollista tieteen tekemistä. Siinä se, ankarasti yksinkertaistettuna.