22.2.16

Tie on kulunut met[afora/sä].

Tie on kulunut metsä.

3.2.16

Maalaisjärki pettää liialliset odotukset.

2.2.16

Mitä sivistystä hyödystä enää?