29.8.06

Kirotut markkinointitutkimukset!

Pankit eivät salli pessimismiä: "Millaisen arvioitte yleisen taloudellisen tilanteen olevan vuoden kuluttua verrattuna tämänhetkiseen? Asteikolla 1 - 10: 1 - ei lainkaan parempi; 10 - paljon parempi."

Ei kommentteja: