4.9.10

Epävarmuus on oma mysteerinsä.

Varmuus oma perustansa. Itsevarmuus.

Ei kommentteja: