22.2.16

Tie on kulunut met[afora/sä].

Ei kommentteja: